Kammarkollegiet


"Aktivism bland tjänstemän hotar förtroendet för staten"

DEBATT. Tjänstemän uppträder allt oftare på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheten skadas. Deras handläggning är rättsosäker och de medverkar till intressekonflikter genom sitt engagemang i miljöorganisationer, skriver Naturbrukarnas Rickard Axdorff och Lars Bredberg, Bevara Silverforsens kraftstation. 

Socialstyrelsen tar över HSAN

VÅRD. Socialstyrelsen ska bli ny ansvarig myndighet för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Ansvaret som nu ligger på Kammarkollegiet kommer därför att upphöra.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"