Justitiekanslern


Tung kritik mot diskriminering av utländska jägare

JAKT. Regeringens planer på att begränsa fjälljakten för jägare från andra EU-länder möter motstånd. Två tunga instanser tvivlar på att förslaget går ihop med EU:s grundlag.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Domstol skeptisk till ny granskning av polis

Domstol skeptisk till ny granskning av polis

RÄTTSVÄSEN. Svea hovrätt ifrågasätter om det behövs en ny myndighet för att granska polis och kriminalvård. Domstolen anser att dagens tillsyn fungerar väl. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Inte enkelt att straffa terrorresa

TERRORBEKÄMPNING. Det kan bli svårt att tillämpa den planerade lagen om att straffa personer som reser utomlands för att begå terrordåd. Det framgår av remissvaren på en utredning.