Linköpings universitet


Han föreslås bli rektor för Linköpings universitet

Han föreslås bli rektor för Linköpings universitet

NAMN. Jan-Ingvar Jönsson, professor i medicinsk cellbiologi, är föreslagen till rektorsposten vid Linköpings universitet. Nu är det upp till regeringen att besluta om Jönsson är rätt person för jobbet.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"