Krisberedskap


Sanna Rayman: Blott Sverige svensk coronakonsensus har?

Sanna Rayman: Blott Sverige svensk coronakonsensus har?

ANALYS. I Ekots lördagsintervju med Ulf Kristersson vägrade M-ledaren leka ”hobbyepidemiolog” och säga vad han tycker om Sveriges coronastrategi. Det kan låta rättskaffens, men beror mest på Sveriges starka konsensuskultur. Och vad gör det med ansvarsutkrävandet efter coronakrisen?

Fler myndigheter engageras i arbetet mot skogsbränder

Fler myndigheter engageras i arbetet mot skogsbränder

ÅTGÄRDER. Regeringen presenterar en rad utredningar som en följd av skogsbränderna. En särskild utredare ska utvärdera det operativa arbetet. Samtidigt som flera myndigheter fått nya regeringsuppdrag.  

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Ungdomar underskattar behovet av krisförberedelse

KORTNYTT. MSB:s årliga undersökning bland Sveriges artonåringar visar att en majoritet tror att de behöver klara sig utan offentlig hjälp i maximalt två dygn. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"