Krisberedskap


Fler myndigheter engageras i arbetet mot skogsbränder

Fler myndigheter engageras i arbetet mot skogsbränder

ÅTGÄRDER. Regeringen presenterar en rad utredningar som en följd av skogsbränderna. En särskild utredare ska utvärdera det operativa arbetet. Samtidigt som flera myndigheter fått nya regeringsuppdrag.  

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

Ungdomar underskattar behovet av krisförberedelse

KORTNYTT. MSB:s årliga undersökning bland Sveriges artonåringar visar att en majoritet tror att de behöver klara sig utan offentlig hjälp i maximalt två dygn. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

GD blir utredare i blåljusutredningen

KRISBEREDSKAP. Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, har utsetts av regeringen till  särskild utredare med uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för en effektivare och mer samordnad alarmering av polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"