Krisberedskap


UR: Betydelsen av vårt uppdrag har tydliggjorts under pandemin

UR: Betydelsen av vårt uppdrag har tydliggjorts under pandemin

DEBATT. I en diskussion om ett moderniserat framtida beredskapsuppdrag för public service bör ett förstärkt uppdrag för UR vara en intressant och angelägen utgångspunkt. Det skriver Johan Hartman, strategichef vid Sveriges utbildningsradio (UR).

"Andra risker upphör inte för att corona är mest akut"

DEBATT. Det finns viktiga läxor att dra av civilförsvarets idéhistoria. Det skriver Peter Bennesved som bland annat tar upp att tider av akuta kriser sätter igång politiska processer med konsekvenser för många år framöver.