Lunds universitet


Färre får säga till tidigt om EU-politiken

Färre får säga till tidigt om EU-politiken

FÖRANKRING. Många intressenter är frustrerade över att regeringen inte ger dem tillfälle att tidigt kommentera nya EU-förslag. Och det finns fog för frustrationen, visar ny svensk forskning.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Reform av utbildning kan bli dödsstöt för musikinriktning

Reform av utbildning kan bli dödsstöt för musikinriktning

REMISSVAR. Universiteten och högskolorna välkomnar regeringens utredning om att göra ämneslärarutbildningen mer flexibel. Men Lunds universitet varnar för att musikinriktning för årskurs 7-9 kan försvinna.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"