CSN


KD-ledamot: Myndigheter säljer personuppgifter i stor omfattning

KD-ledamot: Myndigheter säljer personuppgifter i stor omfattning

DEBATT. Det är dags att personuppgifter som vi medborgare har i olika myndigheters databaser hanteras mer restriktivt och inte ses som en kommersiell handelsvara för myndigheterna. Regler och riktlinjer bör ändras, skriver Ingemar Kihlström (KD).

Körkortslån ska utredas

TRAFIK. Nu tas ytterligare ett steg mot att möjliggöra CSN-lån för att ta körkort. En utredning tillsätts för att ta ställning till hur målgruppen för lånet ska avgränsas.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"

CSN:s kreditförluster under lupp

Riksrevisionen inleder en granskning av statens kreditförluster på studielån. 

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"