Kommuner


S-ledamot: Kommuntoppen har för stor makt

S-ledamot: Kommuntoppen har för stor makt

DEBATT. I många kommuner omöjliggörs en demokratiskt förankrad insyn i arbetet med mark- och exploateringsfrågor. Extremt mycket ekonomisk och strategisk makt koncentreras i kommunstyrelsens ordförandes händer, skriver Ola Möller (S). 

Luf: Tillskottet är en piss i Vättern

Luf: Tillskottet är en piss i Vättern

DEBATT. Innan kommunerna dragit ner på sitt slöseri och lärt sig ta ansvar för gemensamma resurser borde staten inte ge dem pengar. Kommunala politiker kan inte lägga pengarna på strunt för att sedan bli räddade av staten, skriver två representanter för Luf.