Jämställdhet


"Tala klarspråk om genusmotståndarnas politiska agenda"

DEBATT. Grundläggande medborgerliga rättigheter som jämställdhet, reproduktiva rättigheter och sexuellt likaberättigande blir allt mer angripna. Vi måste tala klarspråk om genusmotståndarnas politiska agenda och att den utgör ett allvarligt hot mot demokratiska och medborgerliga rättigheter som de flesta av oss tar för givna, skriver forskare vid Södertörns högskola.

Kommunsverige styrs av män 

Kommunsverige styrs av män 

JÄMSTÄLLDHET. Altinget har granskat kommunstyrelsernas ordföranden. Kvinnor innehar den högsta politiska positionen i mindre än en tredjedel av kommunerna.  

Hermansson och Vinge får tyngre poster i SD

Hermansson och Vinge får tyngre poster i SD

LAGBYGGE. Ebba Hermansson tar över jämställdhetsfrågorna och Henrik Vinge går från presschef till integrationspolitisk talesperson när SD bygger sitt lag.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"