Jämställdhet


Roks: Bristande finansiering från kommuner ger allvarliga konsekvenser

Roks: Bristande finansiering från kommuner ger allvarliga konsekvenser

REPLIK. Kvinnojourer är just nu på väg att stänga på grund av bristande finansiering från kommunernas sida. Centrala delar missas i de åtgärder jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) presenterar, skriver Jenny Westerstrand och Maja Ahrman från Roks.

Lindhagen: Så skyddar vi utsatta från våldet

Lindhagen: Så skyddar vi utsatta från våldet

DEBATT. Det är långt kvar innan vi kan kalla Sverige jämställt. Här är våra åtgärder för att stoppa våldet mot kvinnor, skriver jämställdhetsministern Åsa Lindhagen (MP).

"Tala klarspråk om genusmotståndarnas politiska agenda"

DEBATT. Grundläggande medborgerliga rättigheter som jämställdhet, reproduktiva rättigheter och sexuellt likaberättigande blir allt mer angripna. Vi måste tala klarspråk om genusmotståndarnas politiska agenda och att den utgör ett allvarligt hot mot demokratiska och medborgerliga rättigheter som de flesta av oss tar för givna, skriver forskare vid Södertörns högskola.