Europeiska kommissionen


Svenskt näringsliv: Sverige måste bli starkare i EU

Svenskt näringsliv: Sverige måste bli starkare i EU

DEBATT. Alltför lite görs från svensk sida medan lagstiftningsarbetet pågår på EU-nivå. Det saknas en tydlig struktur där samhällsaktörer med kunskap om nya reglers konsekvenser tidigt involveras i EU-processerna, skriver Sara Lowemark från Svenskt näringsliv.