Europeiska kommissionen


Svenskt näringsliv: Sverige måste bli starkare i EU

Svenskt näringsliv: Sverige måste bli starkare i EU

DEBATT. Alltför lite görs från svensk sida medan lagstiftningsarbetet pågår på EU-nivå. Det saknas en tydlig struktur där samhällsaktörer med kunskap om nya reglers konsekvenser tidigt involveras i EU-processerna, skriver Sara Lowemark från Svenskt näringsliv. 

Färre får säga till tidigt om EU-politiken

Färre får säga till tidigt om EU-politiken

FÖRANKRING. Många intressenter är frustrerade över att regeringen inte ger dem tillfälle att tidigt kommentera nya EU-förslag. Och det finns fog för frustrationen, visar ny svensk forskning.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Kommissionen får grönt ljus av parlamentet

Kommissionen får grönt ljus av parlamentet

GODKÄNNANDE. En stor majoritet i Europaparlamentet har röstat ja till Ursula von der Leyens förslag på ny EU-kommission.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"