Swedavia


Trots coronakrisen – ingen större motvind för statens kassakor

Trots coronakrisen – ingen större motvind för statens kassakor

STATLIGA BOLAG. I den statliga bolagsportföljen finns många starka bolag med hög utdelning till statskassan. Tillsammans inbringade de förra året cirka 20 miljarder till staten. Om de skulle krisa på grund av corona slår det hårt mot statens finanser. Men än tycks de största utdelarnas verksamhet gå bra.