Hyresgästföreningen


Hyresgästföreningen: Bostadsregler kan riskera hälsan

Hyresgästföreningen: Bostadsregler kan riskera hälsan

BULLER. Genom högre tillåtna bullernivåer utomhus och ett slopat krav på en tyst sida i bostaden vill regeringen, genom en ny förordning, underlätta för byggandet av fler och mindre bostäder. Men Hyresgästföreningen är kritisk till ändringen.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
”Mer statligt ansvar i bostadspolitiken”

”Mer statligt ansvar i bostadspolitiken”

DEBATT. Återställ lagen om andrahandsuthyrning, inför statliga subventioner för att öka bostadsbyggandet och jämna ut orättvisan mellan hyres- och bostadsrätter, skriver Marie Linder, Förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

"Sänkt bullergräns förstör nattsömn"

BOSTAD. Höjda bullernivåer under natten föreslår Boverket i en ny rapport, men det kan få stora konsekvenser för de boendes nattsömn menar Hyresgästföreningen.  

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"