Republikanska föreningen


"Monarkin är en motbjudande kvarleva från diktaturen"

DEBATT. Ett fullt ut demokratiskt statsskick kan införas relativt enkelt genom två likalydande riksdagsbeslut med mellanliggande val. Jag vill uppmana medborgare och folkvalda att börja diskutera hur ett jämlikt statsskick ska se ut, skriver Magnus Simonsson.