Infrastruktur


Kommissionen godkänner stöd till Sälen-flygplats

TRAFIK. EU-kommissionen har beslutat att godkänna regeringens investeringsstöd på 250 miljoner kronor till byggandet av en ny landningsbana på Scandinavian Mountains Airport (Sälen Trysil flygplats) i Sälen.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"
Förslag om OPS pressas från två håll

Förslag om OPS pressas från två håll

INFRASTRUKTUR. Regeringens utredning föreslår ett försök med minst tre OPS-projekt (offentlig privat samverkan) inom transportsektorn. Centern tycker att det går för långsamt medan Vänsterpartiet anser att OPS gör det dyrare.

Kräver tillgång till Altinget | Rikspolitik"