Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Lennart Norström Sollefteå ·

  Fond för vattenkraften

  Ett steg i rätt riktning. Men jag håller med Christer Borg om att det är förorenaren som skall betala. Samtidigt har staten fått in enorma summor som ex.vis Fastighetsskatten på vattenkraftens fastigheter, Energiskatten, samt Bolagsskatten. Detta skatteutfall skall om någon rättvis ordning gäller tillfalla de kommuner/regioner och inte statskassan. Så en viss kluvenhet föreligger vad gäller statens roll vad gäller fonden.
  Finns det någon ordning så skulle omnämda skatteutfall hamna där den enorma miljöförstöring och råvaruutagen ägt rum. Det är inte bara våra naturmiljöer som drabbats utan boende-och andra samhällsviktiga miljöer som varit stort upphov till att skapa alla glesbygdsproblem. Visst är elproduktionen enormt viktig för Sveriges rike, men någon måtta får det ändå vara på detta detta skövlande som skett i vårra vattenkraftproduserande kommuner, där inget skatteutfall, eller återsällning- och ersättningsar till drabbade områden har gällt. Det gäller i dag samma uppfattning ang. Norrland som Axel Oxenstjerna hade vid 1600-talets början, "Vi behöver inga kolonier, vi har ju Norrland", Det är konstigt att man tycks leva med samma uppfattning än i dag.

Pröva miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Nyheter
 • Personnytt
 • Politisk kalender
 • Förslag från regering
 • Beslut från riksdagen
Gratis provabonnemang