Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Bo Nyström ·

    Det är praktiken som räknas!

    Det går inte att ta regeringen på allvar. Ett ständigt flöde av utredningar, rapporter, målsättningar etc - men i verkligheten går det bara utför. T ex allt fler grönytor och naturområden exploateras för en fortsatt expansion av bebyggelse och anläggningar av allehanda slag. Allt fler djur, växter och svampar hotas och utrotas av den politik regeringen genomdriver i praktiken. Detta trots att utarmningen av naturen är väl känd sedan åtminstone femtio år. Det behövs nya politiska krafter, men för det har regeringen satt upp svåra hinder, bl a i form av 4 %-spärren.

Pröva miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Nyheter
  • Personnytt
  • Politisk kalender
  • Förslag från regering
  • Beslut från riksdagen
Gratis provabonnemang