Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Lennart Norström · F.n Pensionär med stort intresse för för vara älvars miljöer och återanpassande

    Vattenkraftens hänsynslösa betende mot Svensk Landsbygd.

    Sollefteå kommun har en gyllene nyckel i sin hand. Genom att medverka till öppnandndet av det nederst belägna kraftverket i Ångermanälvens avrinningssystem, Sollefteå kraftverk, där ytterligare två älvar ingår nämlogen Fax- och Fjällsjöälven. Dessa tre ävars gemensamma ålv system á tillsammans en älvsträcka á c:a 117 mil och som rinner genom tre län Västernorrland-Jämtland och Västerbottens lån och varit det älsystem som varit ett av Sveriges laxrikaste har, varit totalt avstängt med en sträcka á c:a 107 mil från Sollefteå kraftverlk och uppströms. Ångermanälven är totalutredd, Faxälven är utredd c:a 12 mil upp till Ramsele kraftverk och skall även den utredas i sin helhet, Fjällsjöälven är ochså totalutredd, den utredningens rapport är f:n under utskrift. Att bara låta den Storskaliga vattenkraften få monopolicera sin verksamhet av våra älvar är ett dråpslag emot Landsbyggdens utveckling och fortlevnad samt miljön och den biologiska mångfalden. Vi lever i en politiskt osäker tid vad gäller återskapandet i möjligaste mån av miljö och biologisk mångfald. Detta när vi har politiskt parti som påstår sig ha som uppgift att rädda landsbygden, men ändå ansluter sig till författandet av Energiöverenskommelsen, med omsorg att befria Storskalig vattenkraft i möjligaste mån från några miljöåtgärder, vilket starkt omöjliggör bevarandet av Landsbygden, samt påverkar landsbyggdsbornas optimism.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang