Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Dag Lindgren ·

  Bättre implementering!

  Det verkar inte rimligt att implementera artskyddsförordningen för att stoppa avverkning för att skydda enligt rödllstan ohotade arter (t ex tjäder).
  När avverkning stoppas av artskyddsskäl bör ersättning utgå av allmänna medel. Det är rimligt att samhället bär kostnaden för artbevarande utöver vad som kan ses som en del av normalt skogsbruk.
  Kostar det inget för samhället kommer det att användas i högre grad än vad som svarar mot samhällets egentliga prioriteringar.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang