Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • skogshuggarn ·

  LEVER NATURSKYDDSFÖRENINGEN SOM DE LÄR I SKOGEN?

  Ledarsidan i dagens Barometern OT tar upp SFO tråden som visar Naturskyddsföreningens skogsbruk!

  http://www.barometern.se/ledare/aktivisterna-som-agare/

  http://skogsforum.se/viewtopic.php?f=1&t=25439

  Vi kanske skulle ordna en studiedag på fastigheten någon vårdag för att se hur man skall sköta en produktionsskog. Någon från Svenska Naturskyddsföreningen kanske kan ställa upp och guida, så att vi fåkunniga kan lära oss kalhygges bruk...

  Nedan citat från Skogsforum...;

  Vår granskning har uppmärksammats brett i media och representanter för Naturskyddsföreningen centralt liksom lokalt i Emådalens lokalavdelning har uttalat sig och kommenterat de uppgifter vi presenterat. De kommentarer som ordförande i Emådalens Naturskyddsförening ger till tidningen ATL ställer vi oss mycket frågande till. För att bringa klarhet i faktaläget har vi beslutat oss för att här lägga fram ytterligare information om de senaste 15 årens intensiva skogsbruk på Stubbhult.

  Ordföranden säger till ATL att

  man bara har kalhuggit vid ett enda tillfälle och då för att få pengar till att kunna fortsätta sköta fastighetens artrika inägomarker.


  Han fortsätter:

  Vi hade stora diskussioner i styrelsen om det här och hoppas verkligen att vi inte ska behöva kalhugga fler gånger. Normalt sysslar vi bara med blädhuggning, om vi överhuvudtaget hugger.


  Vi har från Skogsstyrelsen begärt ut samtliga avverkningsanmälningar över den aktuella fastigheten sedan år 2000 och tillsammans med den bild vi fått vid besök på fastigheten ser vi ett helt annat skogsbruk än det ordföranden försöker förmedla.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang