Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Martin Eriksson ·

    Borde gälla alla grupper som hotar och hatar.

    Att lagföra dom som hetsar, hotar och begår brott på grund av någon ideologi är helt rätt. Men skall inte begränsas till nazismen utan alla som begår brott i sin ideologis namn. Alla hot, trakasserier och allt våld måste bekämpas. Vi har i dag bland annat utåtagerande aktivister som begår brott med hänvisning till sin världsbild och sina intressen och deras offer negligeras av myndigheter.
    Grön ungdoms förslag är i grunden bra, men bör även omfatta företag och privatpersoner som hotas och trakasseras. Och förslaget bör gälla samtliga grupper som begår brott oavsett ideologisk hemvist.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang