Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Göran Rönning · Skoglig debattör

    Chalotte Unger Larson LJUGER

    VD för Svensk Vindenergi Chalotte Unger Larson LJUGER. Hon påstår utan några som helst vetenskapliga kunskaper och belägg att " den förnybara omställningen är både nödvändig och önskvärd" Det är det inte alls det. Det är varken nödvändigt eller önskvärt att unika skyddsvärda skogsbiologiska världen som många gånger finns på de skogsbeklädda bergen som nu förstörs av omfattande vindkraftparker. med omfattande breda brutalt byggda skogsbilvägar förstöra unika skogsbiologiska världen. Vindkraftexploateringen i dessa skyddsvärda unika skogbiotoper för med sig irreversibla skador på skogens biologiska mångfalden och habitatförluster för de arter som är beroende av större opåverkade skogsbiotoper. Men det bryr sig inte branschföretaget Svensk Vindkraft om . Istället så försöker Unger Larson ge sken av att vindkraftexploatering sker därför att Sverige behöver bygga upp ett energisystem som är miljövänligt, naturvänligt och ekologiskt hållbart. Detta är REN LÖGN. Den krassa Sanningen är nämligen den att Vindkraft är en affärside, att tjäna pengar åt riskkapitalister vars enda intresse är att genom frikostiga skattesubventioner från oss skattebetalare gynna bl.a. utlänska vinstintressen. I flera fall exploateras skyddsvärda nyckelbiotoper för att vindkraftverken skall byggas just exakt där de gör stört skada för bl.a. av EU skyddade tjäderlekplatser. Se fakta www.tjaderobs.se.

    Och genom myglande politiska beslut faller dessa politiker till föga när dom utlovas byggdepeng samt andra allmosor för att säga ja till naturförstörande miljöfarlig verksamhet. Vindkraftexploatering är nämligen rent juridiskt en miljöfarlig verksamhet. Det svenska skogslandskapet förvandlas till industrilandskap som för alltid blir förstört och som ger oåterkalleligt skador på skogsekosystemet.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang