Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Lars R Eriksson ·

    Certifiering utan inventering?

    Om Skogsstyrelsen inte avgränsar nyckelbiotoper så faller den grundläggande länken i den nuvarande kedjan för att certifiera skogsföretag. I teorin ska ett certifierat skogsföretag själv ta ansvar för att skyddsvärda skogar inte avverkas vare sig skogen är klassad som nyckelbiotop eller inte. I praktiken används kriteriet att ett skogsföretag kan behålla sin certifiering så länge man inte avverkar nyckelbiotoper.
    Men vad händer då om Skogsstyrelsen inte längre avgränsar nyckelbiotoper? Kravet för att behålla en certifiering kan ju inte bli mindre bara för det. Kommer FSC att kräva en annan oberoende inventering innan avverkning sker. Jag antar att det finns erfarenheter från andra länder där staten inte har underlättat certifieringen genom att inventera skogar. Och hur ska man hantera tiden mellan att staten slutar inventera till att man har nya kriterier och rutiner för inventering på plats? Ska man pausa certifieringen av skogsföretag? Det är bara FSC som kan svara på dessa frågor och hur de tänker agera för att inte värdet på en FSC-certifierng ska urholkas.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang