Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Göran Andersson · Styrelseledamot Djurägarna Sverige

    Djurplågeri som som man blundar för

    Ståhle och Hagelstedt har inga problem med att blunda för rent djurplågeri, så länge det underliggande syftet är "gott" Blundar och håller för öronen, gör för övrigt flertalet av våra folkvalda också när det framförs kritik som hävdar att den statliga djurskyddstillsynen inte fungerar, att den kommit att handla mer om gammaldags fogdevälde än att skydda några djur

    Intressant diskussion, även om nu Djurskyddet Sverige inte ÄR länsstyrelsen, så verkar ni på det stora hela nöjda med hur de sköter sitt uppdrag,ni samarbetar med dem såtillvida att ni på ett tydligt sätt beskriver hur man anmäler djurhållare till Länsstyrelsen, jag för min del menar att den statliga djurskyddstillsynen, mer handlar om maktutövning än att skydda några djur, ett rent och skärt maktmissbruk eller fogdevälde som man också kan kalla verksamheten. Det finns många exempel på "djurskyddsinsatser" som mer kommit att handla om att plåga djur än att rädda djur, ett färskt exempel kommer i länken nedan, hur ser du på detta "Åsa Djurskyddet" kan det vara ok att blunda för djurplågeri om målet är att störa "djurindustrin" eller liknande "gott" syfte? https://forystablogg.wordpress.com

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang