Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Åke Skogevall · Pensionist

  Målstyrning som leder fel

  "Vi förväntar oss att Jordbruksverket återupprättar förtroendet med konstruktivt samråd med viktiga samhällsintressen." skriver djurskyddsbloggaren Gunnela och Djurskyddet Sverige.

  Det är viktigt med tillit till myndigheten och dess tjänstemän! Men att kräva mer dialog med de organisationer som redan har suttit med i framtagningen av djurskyddslagen, haft framträdande roller i djurskyddskonferenser och även varit rekryteringsbas för djurskyddsinspektörer har hittills varit förödande för rättssäkerhet och respekten för inspektörernas arbetsinsatser.

  Är det några som borde inbjudas till dialog så är det praktiskt erfarna djurhållare som representerar småskalig djurhållning. Deras synpunkter har ignorerats hittills, de brukar benämnas kontrollobjekt. De enda representanerna för djurhållare har varit LRF som prioriterar rationell och storskalig drift.

  Jordbruksverkets uppföljning saknar mätetal för djurens välmeående eller lidande. Istället anges måluppfyllelse genom nyckeltal som alla är åtgärder mot djurhållare. Djurskyddet har inriktats mot att bestraffa djurhållare men har inga mått på om hur många djur som fått det bättre genom inspektörernas ingrepp. Det är inte ett lämpligt sätt att bygga tillit och respekt för myndigheten.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang