Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Göran Rönning · Skoglig debattör

    Skogsbruket är en miljöfarlig verksamhet

    Som all annan Miljöfarlig Verksamhet måste skogsbruket in ordna sig under Miljöbalken och dess försiktighets lagar Det måste bli ett slut på denna låtgå princip att skogsbruket är frikopplade från i princip alla lagar som finns för att skydda allmänintresset. MKB måst in i Skogsvårdslagen som i sin tur måste skärpass så att lagöverträdelser blir straffrättsliga. Vi kan inte fortsätta med ett skogsbruk som är straffriförklarade.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang