Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Anne Halldin · nostress.nu

  Vem är civilsamhället?

  Det finns sju miljarder människor i världen och någon har räknat ut att dom här människorna, varav många har tvingats fly från sina ursprungliga länder, idag skickar hem mer pengar till sina släktingar än alla länders bistånd tillsammans. Varför vill Concord inte se vilken styrka det ligger i mängden?
  Det finns tre stora aktörer i arbetet med agenda 2030 - staterna och mellanstatliga organisationer, företagen och transnationella företag och så finns civilsamhället. Dom här aktörerna har alla olika intressen och maktmedel. Men i grund och botten så tillhör även en statsminister, en styrelseordförande och en företagare civilsamhället - när hen går utanför sin roll. Alla organisationer i Concord företräder civilsamhället men ingen känner ansvar för att se till att hela Sveriges befolkning känner till vad globala målen är. Under Stockholm Act hösten 2017 kan man notera att inte en enda gång används globala målen loggan. Den lyser helt med sin frånvaro i alla välgörenhetsorganisationer nyhetsbrev, på deras hemsidor, i pappersutskick, på deras kuvert. Det är som om globala målen är en uppgift för staterna och dess institutioner. Men då har man glömt att Sverige som vi så gärna vill se som ett föregångarland byggdes av föreningslivet när mötesförbudet upphävdes på 1800-talet. Nykterhetsföreningar, fackföreningar, rösträttsföreningar, bildningsförbund osv.
  Målen i agenda 2030 kommer med största sannolikhet inte att uppfyllas om man inte förstår vilken kraft det ligger i civilsamhället sompåtryckning för obekväma beslut och omprioriteringar. Och där spelar medlemsorganisationerna i Concord en avgörande roll liksom alla andra företrädare för föreningslivet och civilsamhället. Det är det vi kan lära oss av att studera historien.

Läs altinget.se gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang