Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Bo Hellgren · Rökare mot Tobak

  Rasmus Bäckström går tydligtvis Jobaksjätten Swedish Match ärende för att lura våra barn och ungdomar in i nikotinberoende

  Rasmus Bäckström, exportansvarig Livsmedelsföretagen deklarera att snusförbudet innebär inte bara att Sverige går miste om en potentiellt enorm marknad, utan även en möjlighet till en bättre hälsa för övriga i Europa.
  Vad han nogsamt förtiger är att snus innebär samma nikotinberoende som röktobak. Anledningen till detta är att han vill upprätthålla tobaksbranschens geniala affärsidé, som går ut på att lura barn och ungdom in i nikotinberoende för att på så sätt skaffa sig livslångt trogna kunder. Mot den ohälsosamma bakgrunden finns det förvisso en potentiell enorm ekonomisk marknad för svenska snustillverkarföreningen i EU.
  Vad Bäckström ävenledes förtiger är att snusets skadeverkningar också är omfattande precis som röktobakens skadeverkningar även om de båda tobaksvarianternas skadeverkningar inte är precis de samma.
  Vidare förtiger han att snus inte är ett rökavvänjningsmedel eftersom det handlar om precis samma nikotinberoende som röktobak. Anledningen till detta hans förtigande kan vara en förhoppning att det leder till bruk av både av snus och av röktobak, vilket kan vara vad den samlade tobaksbranschen eftersträvar.
  Tydligtvis ingår Bäckströms artikel i den ohälsokampanj som vill förhindra lagstiftning om exponeringsförbud för tobaksprodukter, som syftar till att värna folkhälsan i Sverige tobaksfritt2025.se Tobacco Endgame Rökfrit Sverige 2025
  och i Europa.
  Det finns nu också kampanjer för att legalisera cannabis i Sverige, vilket motiveras med behovet av s.k. medicinsk cannabis. Mot bakgrund av att nikotinberoende ofta är inkörsporten för unga människor att pröva på cannabis och annan narkotika är argumenteringen för snus skrämmande. Vad gäller cannabis handlar det om en strävan att göra odlarnas svarta inkomster vita, Vad gäller argumentationen för snus handlar det om att försöka att förhindra den samlade tobaksbranschen snara konkurs när rekryteringen av nya brukare upphör

Läs utbildning gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang