Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Lars M Johansson ·

    Turism och Skog

    Om du läser rätt Göran så utgår jag inte alls ifrån någon dominerande kalhyggesbruk. Kalhygget uppstod eftersom t.ex. granbarkborren ifrån Naturreservatets nedblåsta träd svärmade till närliggande skog som måste avverkas. Jag är för mångfald och varierande skogsbruk. Frågan var närmast vem som vågar, skogsägaren som står för alla kostnader eller den inflyttande entreprenören som utgår ifrån att använda annans lagfaren fastighet för sina egna syften utan att skriva avtal eller ge ersättning. I mitt område har alla tillgång till rörligt friluftsliv om man vårdar äganderätten och allemansrätten på bästa sätt för alla parter.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang