Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Göran Rönning · Skoglig debattör

    Utfasa kalhyggesbruket

    Lars M Johansson utgår från en förlegad synsätt på skogsbruk. Allt fler vetenskapliga forskningsresultat visar att det finns allernativ till den dominerande kalhyggesbruket. Som är lika lönsamma, eller till och med mer lönsamma.. Där både fördyrande markberedningar, planteringar inte behövs.
    Nämligen att hugga träden, men att ha skogen kvar. Det finns en nyligen utkommen rapport/ publikation om detta sätt att bedriva skogsbruk som kanske Johansson skulle prov, då skulle han också gynna skogens biologiska mångfald, gynna skogens bär och svampförekomster, berika jaktupplevelser, inte heller förstöra skogens vattenekosystem, behålla den unika öringstammen i skogsbäckarna, och skapa bättre förutsättningar för turistföretagen, och det rörliga friluftslivet

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang