Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Bo Nyström ·

    Stoppa skövlingen!

    Jo, det är stor skam att staten genom sitt uppenbara ointresse hejar på förstörelsen av skogarnas skiftande biotoper genom att tillåta så mycket markavvattning, kalavverkning och gran- och tallplantager!

    Avsätt åtminstone 50 % av Sveriges skogsmark för att gynna våra rödlistade skogsarter och utveckla skogarnas biologiska mångfald!

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang