Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Lars M Johansson ·

  Turism och Skog

  Alla vill värna om sin verksamhet. även om den bedrivs på "annans mark"
  Man kan också vända på frågan, vem vågar satsa?
  Att köpa skog är riskfyllt idag. Stort kapital som skall betala det köpet.
  Skogsbruksplan är det dokument som ligger till grund för köp, kostnader och intäkter. Den är långsiktig och beskriver alla moment under omloppstiden. Plötsligt försvinner den värdefulla skogen på intäktssidan men investeringskostnaden finns kvar. Ingen ersättning, skogen står och torkar, eftersom den klassades som reservat och skall lämnas orörd. Omkringliggande skog får angrepp och måste tas ner för ett noll resultat för skogsägaren. Sen kommer markberedning och plantering. Var finns skyddsnätet och säkerheten för den enskilde då ?? Varför inte skapa samsyn och dialog utifrån gemensamma projekt som bygger på samförståndslösningar för fler än inflyttade entreprenörer. Man kan undra vem som har störts riskfaktor i den här frågan. Nya restriktioner införs hela tiden i brukandet och äganderätten urholkas hela tiden. Som sagt vem vågar satsa och vem skall bära kostnaderna.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang