Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Malin Holm · leg psykolog

    Privatägda skolforskningsinstitut som Ifous där huvudmän beställer forskning är ett demokratiproblem

    Jag ser med stigande oro och frustration hur Ifous som i grunden enmansägd, privat aktör etablerar sig på alla nivåer inom utbildningsväsendet för att driva opinion, påverka fokus och inriktning, med framför allt de kommunala huvudmännens men också myndigheters goda minne. Ifous beskrivs som icke vinstdrivet men är ett aktiebolag och säger sig verka för att ”skapa nytta för svensk skola och förskola”. Medlemmarna är kommunala och fristående skolhuvudmän, universitet och högskolor ”samt organisationer med intresse i frågorna” t ex Svenskt Näringsliv. De beskriver sig som en mediator som utnyttjar befintliga resurser och krafter för att driva olika projekt. Intressant är dock vilka projekt som drivs och vems intressen dessa speglar. Problemet är att det just är det som är oklart. De säger sig: ”Satsa på strategiska forskningsåtgärder för att möta vår tids samhällsutmaningar i skolan.”
    och ”Skolhuvudmännen är våra medlemmar, vi bygger våra program utifrån vad de tycker att de behöver mer kunskap om.” Sammanfattningsvis ter sig valet av projekt inom Ifous som vissa aktörers försök att påverka inriktningen på Svensk skola, vilket framstår som mycket allvarligt med tanke på vilket genomslag de har fått och fortfarande har. Så blir det ena stunden styrande vad huvudmän tycker (och även svenskt näringsliv). Sedan kan skolmyndigheterna hoppa på med vad de tror och tycker. I Sverige skall makten utgå ifrån folket och då skall inte vem som helst som är tillräckligt driven kunna ta makten över skolans inriktning.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang