Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Göran Rönning · Skoglig debattör

    Pelle Salin pratar i nattmössan

    Själv har jag deltagit i den skogliga debatten under 50 år, och jag kan garantera bäste Sallin, att det inte alls ser helt annorlunda ut i dag mot för 30 år sedan. Det ser värre ut. Att Sverige är ett strålande exempel på hur skogsbruk ska bedrivas är rena tramset. Så Sallin han tycker att de makabra körskadorna som skogsbrukets tunga maskiner orsakar skogsmarkerna med meterdjupa vattenfyllda hjulspår där det läcker giftigt kvicksilver som vandrar vidare i ekosystemen som hamnar i våra matfiskar som hamnar på våra matbord är helt OK. Och bryter mot EU: s Vattendirektiv . Så Sallin tycker det är bra att skogens vatten körs sönder och samman där bäcköringen leker får sina lekbottnar totalförstörda genom igen slammning. Så Sallin tycker det är bra att flerhundraåriga fäbostigar markbereds sönder och samman. Så Sallin tycker det är bra att skogsbruket kör sönder kulturlämningar och bryter medvetet mot Kulturlagar. Så Sallin tycker det är bra när skogsbolagen fäller fridlysta kungsörnas boträd och bryter grovt mot Artskyddsförordningen. Så Sallin tycker det är bra att det kriminella skogsbruket bryter mot Skogsvårdslagen, Miljöbalken, EUs Vattendirektiv, Brottsbalken, Fornminneslagen, Kulturminneslagen, Artskyddsförordningen. Nejdu Sallin, dagens kriminella skogsbruk är ett Skogspolitiskt Rättsröta utan dess motstycke, ty dagens skogsbruk är straffriförklarade, och ansvariga Åklagarmyndigheter har berörinskräck för att ens våga närma sig det kriminella skogsbrukets metoder. Det har jag åtskilliga konkreta bevis för - om det är så att du skulle vilja syna mina kort.

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang