Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Åke Skogevall ·

  Ska tjänstemän och fack driva personliga särintressen utan hänsyn till konsekvenser för andra?

  Entusiaster inom naturvård och miljöfrågor verkar betrakta sina åsikter som demokrati men direkt berörda mark- och skogsägare som parasiter.
  Forskningsresultat inom tämligen smala områden verkar ha blivit näring till opinionsbildare och s.k NGO-er att driva sina särintressen utan att ta ansvar för samhällskonsekvenserna. Detta genom att tvinga på dem som skapat värdena kostnader och konsekvenser. Det gäller skyddsvärda skogar, gamla kulturhävdade betesmarker, vattenrättigheter med dammar. Har inte pendeln i balansen mellan produktionsresurser och miljöaktivism slagit över alltför långt mot tvångskollektivisering?
  Dags att finna balansen!

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang