Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Mats S Johansson ·

  Är kanske Naturskyddsföreningen är det största hotet mot svenska natur

  Det har kan man läsa i Naturskyddsföreningens senaste "hotbrev" till Regeringen:
  "I 2017 års uppföljning av miljömålen3
  som nyligen presenterades konstaterar
  regeringens egna expertmyndigheter (Naturvårdsverket och SKS) att vare sig Levande skogar eller Ett rikt växt- och djurliv kommer att nås med ”befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder”. För det sistnämnda målet är dessutom utvecklingen i miljön negativ."
  Läs igen. "befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder".
  Det av diverse miljöorganisationer så omhuldade (eftersom det aldrig drabbar dem själva) systemet med att straffa dem som sköter sig har visat sig inte fungera.

  Varför skulle det det? Vem försöker fostra sina barn till goda medborgare genom att straffa dem när de gör rätt?

  Herman har givetvis insett det alla för länge sedan borde insett och det Naturskyddsföreningen själva skriver i sitt brev till Regeringen. Det behövs ett nytt system där man belönar de som gör rätt. Inte straffar..

  Ä det så svårt att förstå?

Läs utbildning gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang