Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Göran Rönning · Skoglig debattör

    Herman Sundqvist har skadat förtroendet för Skogsstyrelsen

    Det är symtomatiskt att när skogsbrukare går i svaromål, så fegar de flesta av dessa ut i en anonym signatur. Ynkligt att ni inte törs stå för era åsikter. Det som Generaldirektören i Skogsstyrelsen gör, är att inskränka i vårt demokratiska samhälle, han sätter demokratins spelregler ur spel. Det är alvarligt, då en statlig myndighet skall följa de demokratiska lagar som följer en statlig myndighet. Som skattebetalare och skogsägare och naturvän kan man inte ha förtroende för en sådan myndighet. Herman Sundqvist är generaldirektör vid den statliga Skogsstyrelsen med en lön i nivå med starsministerns. En lön som sedan ett år tillbaka betalas av oss skattebetalare. Jag vägrar acceptera att han få fortsätta som Generaldirektör i Skogsstyrelsen - han har förbrukat sitt förtroende. Avskeda honom.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang