Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Göran Rönning · Skoglig debattör

    Herman Sundqvist är en katastrof för demokratin

    Skogsstyrelsens GD Herman Sundqvist är en katastrof för demokratiska spelregler. Han har grovt överträtt sina befogenheter. Och Regeringen måste etlediga honom omedelbart, om vi över huvud taget skall ha något förtroende för statliga myndigheter. Landsbygdsministern Bucht utsåg honom till generaldirektör efter ett uppslitande bråk med Miljödepartimentet. När man läser mellan raderna vad GD egentligen syftar till, är att avskaffa nyckelbiotops begreppet och låta skogsbruket skövla det sista av de sista av våra naturliga skogsekosystem. Det GD för skogsstyrelsen nu i praktiken gör- är att han öppet har startat ett krig mot Sveriges förenade miljörörelse. Vi får hoppas att detta resulterar i att Skogsstyrelsen läggs ner och att miljöfrågorna i skogen överförs till en objektiv myndighet, till Naturvårdsverket och landets länsstyrelser eftersom Bucht inte är kompetent att handlägga dessa frågor

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang