Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Johan Moberg · Naturvårdsbiolog

  Systemskifte istället för business as usual.

  Det är klart att pågående markanvändning skall kunna stoppas om pågående markanvändning hotar att skada hotade ekosystem och arter. Dessa försvinner med en rasande takt årligen utan att något ändras. Istället kommer kalhyggesbrukets förespråkare med snyftarhistorier om att de små skogsägarna far illa.

  Klart att de far illa! Det svenska kalhyggesbruket innebär stora kostnader och inte mycket vinster för den lille skogsägaren, för det är så industrin vill ha det. Om någon verkligen skulle tala för småskogsägarnas fördel skulle inte kalhyggesbruket vara lösningen, och inte heller att förstöra ekosystem. Att förstöra ekosystem är att undergräva samhällets framtida överlevnadsförmåga.

  Är det det ”svensk skattebetalande konsult”, skogsindustrin och Skogsstyrelsen vill? Vi måste hålla oss innanför ekosystemens ramar, menar de här aktörerna annars att vi bara skall leva idag och strunta i vad våra barnbarn får för värld – om det ens går att leva i den världen?

  När Sverige gick med i EU skulle vi på en gång ha fört in artskyddsförordningen i svensk lag. Men är det inte så att industrin förhalat detta in i det sista att när förordningarna till sist tillämpas, så kommer de som en chock?

  Vi måste ha en samhällssyn på skogen. Det skulle vara mycket bättre att göra som i lantbruket, att ge de skogsägare som bevarar de ekosystemtjänster samhället behöver en ersättning för det. Skogen är mer värd för samhället om den får stå kvar än om den blir biobränsle och papper, processer och användningar som dessutom släpper ut mycket växthusgaser.

  I slutändan skulle samhället tjäna på att skrota det kapitalistiska ekonomiska systemet, det system som ser överkonsumtion som positivt, men ekosystemtjänster som något som hindrar. Skogsindustrin bygger på detta system. Skogar skall leverera mer och mer virke, för tillväxt är positivt i detta system.

  Att ha ett framtida samhälle verkar däremot inte positivt i detta system. Business as usual, det vill säga kalhyggesbruk, överkonsumtion, överproduktion med mera, tar vår framtid ifrån oss.

Läs altinget.se gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang