Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Grov lobbyinblandning i myndighetsutövningen ligger bakom konflikterna i skogsbruket.

  Vad betyder det att en lobbyorganisation har ett "allmänt uppdrag"? Vad betyder det att statsbyråkratin betalar ut miljarder utan upphandling till lobbyorganisationer med "rätta åsikter"? Varför låter Regering och Riksdag lobbyorganisationer ta över myndighetsstyrelser? Varför tillåter Regeringen att lobbyorganisationer är direkt inblandade i myndighetsutövningen? Varför delegerar Regering och Riksdag lagstiftningsmakt till myndigheter och tjänstemän som det inte går att utkräva ansvar av, är det förenligt med grundlagen? Varför ingriper inte Regeringen mot myndigheter som systematiskt bryter mot gällande riksdagsbeslut? Varför ingriper inte Regeringen och upphäver ogiltiga lagar och myndighetsbeslut som använts för att utdöma viten, virkesbeslag och genomföra olagliga registreringar? Varför har vi lagar som straffar medborgarna när myndigheterna fattar felaktiga beslut? Varför tillåts statsbyråkratin styra utredningen av sin egen verksamhet och stoppa en utvärdering och kontroll av den egna verksamheten?

  Professorerna tycker det är dags att vända blad och komma med en ny modell för statsbyråkratins inblandning i skogsbruket. Men måste man inte först utvärdera den gamla och se vilka brister som finns i den och vilka som påstår att det finns brister?

  Hittills handlar debatten om att hitta på nya byråkratiska konstruktioner som "det nationella skogsprogrammet", "grön infrastruktur" osv för att få en ny infallsvinkel till hur statsbyråkratin kan styra det privata skogsbruket och låta skogsägarna ta ansvar och kostnader.
  "Skogssovjeter" bestående av byråkrater, forskare och lobbyister skall leda det nationella och regionala skogsbruket. Metoden prövas redan i älgförvaltningen. Den har lett till en systematisk förstörelse av skogen som kostar skogsägarna och skattebetalarna 20 miljarder om året förutom en utarmning av skogen eftersom den bara går att föryngra med gran med den förvaltning som styrs av länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Iden är att låta "älgsovjeter" på olika nivåer styra älgstammen och göra skogsägarna ansvariga för den förstörda skogen med olika viten och förelägganden. Det finns ingen koppling mellan styrning och ansvar.
  Skogsprogrammets ide är att marginalisera skogsägaren genom att han görs till en intressent bland 20 st andra, men att kräva att han skall ta ansvar och kostnader för vad byråkrater och lobbyister hittar på.

  Det intressanta med professorernas artikel är dess brist på ideer på forskning om hur skogsbruket styrs av myndigheter och lobbyister. Det läggs massor av energi på att hitta fel och brister hos skogsägarna och med den argumentera för att frihetsmodellen måste avskaffas. Men det läggs ingen energi på hur myndigheterna, regeringen och lobbyorganisationerna agerar i ett sammelsurium av laglöshet och desinformation.

  Det finns massor av intressant forskning för statsvetare att göra om vem som egentligen styr byråkratin i kanslihuset och myndigheterna, effekterna av att Riksdagen överlåter lagstiftningen till ansvarsbefriade tjänstemän, lobbystyrningen av myndigheterna mm. Varför ägnar sig inte professorerna åt det innan man traskar vidare i statsbyråkratins utlagda spår för forskningen.Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang