Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Stärkta ekonomiska incitament för myndigheter att efterleva riksdagsbeslut.

  WWF nämner som en av 4 punkter att det krävs stärkta ekonomiska incitament för markägare för artskydd. Varför inte föreslå stärkta ekonomiska incitament för myndigheterna att efterleva gällande riksdagsbeslut för att minska skadorna av den statliga styrningen.
  En given kandidat är Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas älgförvaltning. Skogsstyrelsen har i årtionden rapporterat hur den leder till ökad granplantering och utarmning av skogen men myndigheterna vägrar ändra inställning. Det är ju markägarna som straffas om föryngringar förstörs.

  Ett sått att råda bot på detta är att minska myndigheternas förvaltningsanslag med 10% tills Skogsstyrelsen rapporterar att skadorna upphört och skogsägaren kan använda alla trädslag i sitt skogsbruk.
  Detta kan kompletteras med att viltvårdsfonden får tas i anspråk för att betala ut skadestånd till de skogsägare som får sin föryngring förstörd. Då slår man två flugor i en smäll - skogsägarna ersätts och Jägareförbundet kommer att kräva höjd avskjutning för att inte bli av med sin finansiering.
  Förslaget innebär en förstärkning av statskassan, ökad avskjutning och förbättrat artskydd. Förbättrat artskydd behöver inte kosta mer pengar om bara myndigheterna efterlever gällande riksdagsbeslut.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang