Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Skall naturskyddet utgå från att naturen är dynamisk eller statisk?

  Mycket av dagens naturvård har en museal utgångspunkt. Den natur vi har nu är den rätta, förändringar är ett hot. De arter vi nu har skall bevaras , nya skall bekämpas om de inte är fåglar eller fjärilar som är snälla. Varje region skall ha sitt ekologiska system som inte får ändras även om förutsättningarna t ex klimatet ändras.

  I artikeln tas behovet av klimatanpassning upp. Behöver naturen klimatanpassas och i så fall på vilket sätt? Om man anser att naturen måste klimatanpassas får man en helt annan syn på naturvården än om man anser att den inte skall klimatanpassas.

  Om klimatprognoserna är riktiga kommer naturen inte klara av att utan katastrofer ställa om sig. Vill man undvika dem räcker det inte med att fridlysa växter eller biotoper på den ena eller andra platsen, de kommer ändå att gå under även om vi dubblar tillgången på brandslangar. Istället måste vi aktivt ställa om naturen genom att flytta skogstyper och ekologiska system i takt med klimatförändringarna.

  Om klimatprognoserna är riktiga, varför skall vi då betrakta ädellövskog som museala som behöver skydd. De kommer ju naturligt att öka på barrskogens bekostnad. Varför tar man inte bort regleringar som blir hinder för skogsägarna att öka anläggningen av lövskog och varför avreglerar man inte älgförvaltningen så att det blir möjligt att i enlighet med gällande riksdagsbeslut använda alla olika trädslag i skogsbruket?

  Ansvarig för att statsbyråkratin stoppar anpassningen av skogsbruket till nya förhållanden är miljöminister Lövin och regeringen. När skall miljöministern, miljöpartiet och regeringen tillse att statsbyråkratin efterlever gällande riksdagsbeslut och sluta fred med naturen?

Läs utbildning gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang