Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Mats Ekholm ·

    Lärarna behöver äga och driva professionens utveckling

    LR uppmärksammar att många, två av fem, av landets lärare inte får någon fortbildning trots att de har avtalat med sina arbetsgivare att de i genomsnitt ska kunna fortbilda sig under 104 timmar om året. De som fortbildar sig använder knappt ¾ av den avtalade tiden för att utveckla kompetensen. Huvudmännen – kommuner såväl som privata skolägare – har brustit som anordnare av fortbildande verksamhet. LR bedömer att verkansgraden skulle kunna bli bättre när staten tar tag i kompetensutvecklingen, samtidigt som man klarsynt konstaterar att statliga initiativ som tagits under senare år runnit ut i sanden.
    För att den tid som satts av för lärares kompetensutveckling ska stärka professionsutvecklingen bland de många tusen lärarna behöver lärarna själva organisera, styra och ta ansvar för den egna fortbildningen. Det är lärare som behöver driva professionsutvecklingen, inte deras arbetsgivare. Hur sådan professionsutveckling kan gå till i stora drag kan man läsa om i skriften Att fånga kunnandet om lärande och undervisning (Ds 2005:16 från Utbildningsdepartementet) och mer i detalj i en kommande bok som heter Skolförbättring genom aktioner.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang