Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Utredningar får inte granska myndigheternas förehavanden bara föreslå nya bestämmelser som staplas på de gamla.

  Förändringarna i statsförvaltningen sker ofta efter förslag från offentliga utredningar. Tidigare var de oftast parlamentariska och omfattade dels en granskning av hur den nuvarande statliga förvaltningen fungerade och förslag till hur den skulle förändras. Men under senare tid har regeringen börjat tillsätta expertutredningar som förhindrar insyn från Riksdagen och lätt kan styras genom tillsättning av experter.

  Ett exempel är den sk Skogsutredningen som först marknadsfördes som en utredning för att stärka skogsägarnas äganderätt , förmodligen ett krav från centerpartiet. Men utredningen förvandlades snabbt från en utredning om hur äganderätten skulle stärkas till en utredning om hur staten skulle kunna fortsätta att köra över skogsägarna.
  Redan i direktiven förbjöds nämligen utredaren att granska vad som låg bakom de ökande konflikterna och grunderna för myndigheternas angrepp på skogsägarna.bl a på vilka grunder Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet plötsligt beslutade att vägra betala ersättning när de stoppade avverkningar. Det är i och för sig förvånande att centerpartiet och liberalerna gick med på att granskningen av myndigheternas agerande stoppades och hela utredningen ur äganderättssynpunkt blev värdelös. Att stärka äganderätten utan att granska myndigheternas agerande blir ju meningslöst. Regeringens plan är förmodligen att utredaren på experternas uppmaning skall föreslå nya byråkratiska regler som skall staplas på de gamla.Hade detta varit möjligt om utredningen varit parlamentarisk? Nej, förmodligen inte.

  Ett sätt att begränsa Riksdagens insyn och inflytande är således att tillsätta utredningar som styrs av statsförvaltningen själv och deras närstående lobbyorganisationer, i det här fallet Naturskyddsföreningen. Granskningen av myndigheterna stoppas således av regeringen och de inblandade myndigheterna.
  Om regeringen tillsatte en parlamentarisk utredning skulle den ganska snart komma fram till att mycket av problemen i skogsbruket till stor del orsakas av den ansvarsbefriade statsbyråkratin och precis som 1994 föreslå en avreglering av de regleringar som motverkade gällande riksdagsbeslut, bl a älg- och annan viltförvaltning och ädellövlagen som innebär att en skogsägare som planterar ek eller bok på sin mark omedelbart förlorar bestämmanderätten över den marken till staten och blir skadeståndsskyldig om den överstora älgstammen förstör den.
  Förhoppningsvis avvisar Riksdagen förslagen till ytterligare regleringar i den kommande utredningen och tillsätter en ny som grundligt granskar myndighetsutövningen och föreslår avregleringar av verksamheter som äventyrar Riksdagens mål om skogens mångfald.
  Stöd till en minoritetsregering måste innebära att insyn säkras genom parlamentariska utredningar.


Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang