Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Thomasson förstår inte hur statsbyråkratins starkt ideologiska maktutövning går till.

  Jag har i ett annat debattinlägg kommenterat SMHIs nye generaldirektör Wirtens diffusa uttalanden om myndighetsutövning. Med Wirten i styrelsen har Skogsstyrelsen beslutat att lägga om rättstillämpningen när myndigheten beslutar om avverkningsförbud för en skogsägare. Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet har beslutat om avverkningsförbud med hänvisning till artskyddsbestämmelserna. Om skogsägaren vill ha tillbaka sin egendom måste han stämma staten. Hela utredningsbördan läggs på skogsägaren om han vill ha tillbaka sin egendom. En forskargrupp i Lund konstaterar att förfarandet helt saknar stöd i lagtext, förarbeten och praxis.
  Bakom förfarandet ligger en strategi som statsbyråkratin (regeringen+myndigheterna) utvecklat för att kunna bedriva en politik som saknar stöd i Riksdagen. Det sker genom att regeringen lurar Riksdagen att fatta beslut om allmänna målformuleringar och ett allmänt uppdrag till statsbyråkratin att utforma de närmare bestämmelserna för myndighetsutövningen. I kombination med att statstjänstemännen är ansvarsbefriade och att regeringen kan hävda att den inte får ingripa i enskilda ärenden har statsbyråkratin skapat ett system som möjliggör vilka övergrepp som helst mot medborgarna.
  Till saken hör att förvaltningsdomstolarna också är en del av statsbyråkratin genom att regeringen kan styra utnämningspolitiken. När det gäller viktiga ideologiska frågor är medborgaren rättslös.
  Påståendet att stödpartierna fått igenom en liberal politik genom januariöverenskommelsen är grundlös. Den verkliga politiken genomförs i det fördolda i statsbyråkratin. Om man skall stödja en minoritetsregering måste det villkoras med insyn i och kontroll av myndighetsutövningen och att riksdagsmajoriteten inte accepterar de av regeringen förelagda förslagen till allmänt hållna riksdagsbeslut.
  Thomasson verkar tro att ett 70-tal punkter styr statsbyråkratin. I realiteten har de begränsad verkan. Det skall bli intressant att se om C och L går i den fällan en gång till. Nästa överenskommelse borde bli långt mer detaljerad. Väljarna kommer att ha liten förståelse för borgerliga partier som ställer sig bakom en socialistisk statsbyråkrati.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang