Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

    Plantera rödek.

    Vid närmare eftertanke finns det en möjlighet för skogsägare att variera sitt skogsbruk utan att riskera detaljstyrning och konfiskation från statsbyråkratin. Ädellövlagen omfattar inte utländska trädslag som rödek, (amerikansk). Rödek växer bra på sydsvenska höglandet och statsbyråkratin kommer inte att ha något emot att den så småningom avverkas och ersätts med andra trädslag, snarare tvärtom. JFR contorta.
    Framförallt på gamla åker och ängsmarker där den första grangenerationen nu avverkas, ofta med rötskador, bör rödek vara ett bra alternativ om man vill bryta den massiva granplantering som statsbyråkratin tvingar fram med sin älg- och konfiskationspolitik.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang