Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Ordsvall istället för analys.

  De största hoten mot skogens mångfald kommer från statsbyråkratin och regeringens ovilja att ta itu med myndigheternas ansvarslösa framfart. Statsbyråkratin har blivit ett särintresse som försöker eliminera riksdagens rätt att fatta beslut. Fn pågår två olika utredningar inom skogsområdet. Båda är tillsatta av regeringen och skall genomföras av statsbyråkratin, de statsfinansierade närstående lobbyorganisationerna Naturskyddsföreningen och WWF samt virkesköparna.
  Avsikten är att stapla nya skadliga regler och administrativa system på de gamla och undvika en granskning av hur den statliga myndighetsutövningen skapar konflikter. På önskelistan står nu en ny "fysisk riksplanering" där myndigheter och virkesköpare kan härja fritt på bekostnad av 330 000 små skogsägare. Till viss del är konflikterna medvetet orsakade av miljöministern och regeringen.
  Utredningarna förbjuds att granska hur utarmningen kan förebyggas. Den arbetar vidare med förslag till hur staten och skogsindustrin kan snylta på de små skogsägarnas insatser för ett varierat skogsbruk.
  Det är dags att Riksdagen tar itu med statsbyråkratins misskötsel av skog och vilt och städar upp i lobbyorganisationernas inblandning i myndighetsutövningen. Avvisa alla nya förslag om statliga planeringssystem även om de säljs in med hjälp av skogsindustrin. Se den urspårade nyckelbiotopsinventeringen, 1979 års skogspolitik och den Fysiska riksplaneringen som varningar. Slå vakt om "Frihetsmodellen" och avveckla statliga bestämmelser som motverkar dem.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang