Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Avreglera för grön återhämtning.

  Lövin har stoppat nödvändiga avregleringar på 3 områden där statsbyråkratin motarbetar en grön återhämtning.
  1. Ädellövlagen. - Om jag planterar 1 ha ek på min mark tar staten för all framtid omedelbart över bestämmanderätten över den ekskog jag planterat och jag får ett direkt ekonomiskt ansvar för att planteringen inte skadas även om den betas ner av den abnorma älgstam som länsstyrelsen, Naturvårdsverket och regeringen tvingar på skogsägarna. Jag straffas för statsbyråkratins skandalösa älgförvaltning medan de ansvvarsbefriade tjänstemännen kan döma ut vite och ålägga mej att återställa föryngringen på egen bekostnad. Finns det något effektivare sätt att stoppa grön återhämtning?
  2. Älgförvaltningen - Av exemplet ovan framgår att statsbyråkratins och regeringens älgförvaltningen utgör kanske det enskilt största hotet mot skogens mångfald. Riksdagen har bestämt att skogsägaren har rätt att använda alla trädslag i sitt skogsbruk men statsbyråkratin och miljöministern bryter mot gällande riksdagsbeslut om älgförvaltningen och tvingar fram en ensidig granplantering på all mark i södra Sverige. Regeringen stoppar grön återhämtning genom att vägra ingripa mot Naturvårdsverket och länsstyrelserna.
  3. Statsbyråkratin och skogsindustrin snyltar på de miljöinsatser de enskilda skogsägarna gör genom att registrera nyckelbiotoper och bojkotta virke från dem. Men snyltarna uträttar ingenting för att åstadkomma miljöerna de bara försöker konfiskera dem för att sedan försöka hävda att de åstadkommit något. Realt har ingenting hänt. Bojkotten är stollig och leder till att biotoperna så småningom förstörs. Förvaltningsdomstolarna har börjat ifrågasätta de författningsmässiga grunderna för snyltandet. Vad skulle hända om Arla skulle säga att de bojkottar mjölk från kor som betat i hagmarker? Avregistrera nyckelbiotoperna , stoppa bojkotten och betala tillbaka utdömda viten. Det är grön återhämtning där miljöministern och regeringen har ett direkt ansvar.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang