Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Bo Nyström ·

    Lämna EU!

    EU kostar Sverige orimligt mycket byråkrati och andra resurser, som vi på ett bättre sätt själva hade kunnat bestämma över och då kunnat forma en bättre utveckling i stället för att tvingas leva under den börda EU utgör.
    Sverige borde bli en suverän stat i stället för att underordna sig EU:s överstatlighet. I stället för EU borde vi sträva efter frivilligt, mellanstatligt samarbete som bygger på ett genuint intresse från alla inblandade parter att lösa konkreta problem.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang