Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare

  Tomrummen består i frånvaron av ansvar hos statsbyråkratin.

  Under intervjuer med Lena Hallengren svarade hon på frågan om ansvar - "Vi har alla ett ansvar". Men det är fel. Alla utom de statstjänstemän som fattade de flesta av besluten har ansvar.

  Om man ser till vilka som tog ansvar framstår sjukvårdspersonalen som föredömen. De har också klara etiska regler för sitt arbete, lex Maria och annan lagstiftning att utgå ifrån. Tjänstemän i staten och kommunerna är däremot befriade från det tjänstemannaansvar de tidigare hade. Därför bryr många sig inte om de order som kommer från politiska församlingar. De hittar på egna lösningar osv. Regeringen får inte ingripa i enskilda ärenden. Det har regeringen utnyttjat så fort den anat att en fråga kan bli politiskt kontroversiell genom att hävda att myndigheten har ansvaret, istället för att ta ledningen och i enlighet med sin uppgift börja samordna myndigheter av olika slag och pröva hur olika strategier eller myndigheter fungerar i den pågående krisen har regeringen och myndigheterna struntat i sitt ansvar. Hellre en fullbordad katastrof än att regeringen eller myndigheterna skall riskera att bli anklagad för att inte sköta sin uppgift.

  Medan sjukvården och allmänheten åläggs ansvar och tar ansvar skyller politiker och myndigheter ifrån sig. Svårare än så är inte analysen.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang