Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare och tidigare avdelningschef vid Skogsstyrelsen

  Det påstådda sektorsansvaret saknar stöd i skogsvårdslagen.

  Skogsstyrelsen säger att dess uppgift är att föra ut politiska beslut från Regering och Riksdag. Men Riksdagen har aldrig tagit ställning till begreppet sektorsansvar för skogsbranschen, än mindre tagit in det i skogsvårdslagen. Begreppet sektorsansvar är alltså inte accepterat av Riksdagen. Där säger man att Skogsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet.

  Begreppet sektorsansvar och dess krav är således inte en bärande del av dagens skogspolitik utan snarare ett påhitt av Skogsstyrelsen och olika lobbyorganisationer.

  Fortfarande gäller frihet under ansvar dvs att skogsägaren skall följa de regler som finns i skogsvårdslagen. Det finns ingen laglig grund för att kräva att en medborgare skall göra mer än vad som krävs i lagen. Det skulle strida mot grundlagen om Skogsstyrelsen skulle hävda att en skogsägare är skyldig att göra mer än vad Riksdagen beslutat.

  Begreppet "frihet under ansvar" kom sannolikt till för att Regeringen ville betona att skogsägaren bör sköta sin skog på ett bra sätt även om inte staten inte längre skulle detaljreglera enligt 1979 års lag.

  Spelar det någon roll om Skogsstyrelsen hävdar att sektorsansvaret har en bärande del i dagens skogspolitik när påståendet inte har stöd i gällande riksdagsbeslut och skogsvårdslag. Ja, om Skogsstyrelsen använder det som argument för att skogsbranschen eller skogsägaren har en skyldighet att göra något som Riksdagen inte beslutat t ex att skogsbranschen har ett kollektivt ansvar, eller avsätta skog av miljöskäl eller finansiera sådana avsättningar med avgifter som närstående lobbyister föreslår. Skogsstyrelsen försöker bygga upp en falsk bild av vad Riksdagen har beslutat om skogspolitiken. Man använder samma taktik som vid agerandet i nyckelbiotopsfrågan. Där ifrågasätts nu hela verksamheten sedan förvaltningsdomstolen konstaterat att agerandet saknar författningsmässigt stöd. Det gör även de uppdiktade skyldigheterna i det sk sektorsansvaret.
  Skogsstyrelsen bör hålla sig till det Riksdagen har beslutat och inte bidra till oredan i skogspolitiken.
  Det finns större skäl att granska hur Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna sköter sina uppgifter än hur de enskilda skogsägarna sköter sina.

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang