Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Sverker Liden · Jägmästare

    Delegationen bör börja utbildningen uppifrån dvs med regeringen.

    Totalt kaos kännetecknar nu myndighetsutövningen när det gäller skyddet av skogen. Det beror på att ingen vet säkert vilka beslut Riksdagen fattat, att regeringen vägrar svara myndigheterna när de begär klarläggande av regeringsbeslut. Myndigheterna gör därefter egna tolkningar som får de närmast berörda att protestera. Medborgarna blir tvungna att försvara sina grundläggande fri- och rättigheter i domstol. Myndigheterna, i det här fallet Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen , hävdar att de gör rätt som ifrågasätter våra grundläggande fri- och rättigheter trots att de förlorat varenda fråga i varenda instans. De ämnar göra det igen.
    Kan "Tillitsdelegationen" komma med ett råd till Regeringen och myndigheterna?

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang